Idrettshallen på Storelva blir nesten 40 prosent dyrere

Den planlagte normalhallen på Storelva blir etter alle solemerker 39,5 millioner kroner dyrere enn tidligere beregnet.

DYRERE: Den planlagte idrettshallen ved Storelva skole ser ut til å bli nesten 40 prosent – eller 39,5 millioner kroner – dyrere enn først beregnet.Foto: Eivind Sponga 

Eksklusiv

I fjor vår vedtok kommunestyret at det skulle prosjekteres en ny idrettshall – en såkalt normalhall – på nabotomta til Storelva skole. Kalkylene den gang var at hallen skulle koste 105,5 millioner kroner.