Uenige om utredning av hotell på Sørsjeteen

Kommuneadministrasjonen og Eiendomsspar er på kollisjonskurs om hvorvidt det skal konsekvensutredes et alternativ uten hotell på Sørsjeteen.

HOTELLFORSLAG: Eiendomsspar ønsker å bygge et 18 etasjers høyt hotell på Sørsjeteen i forbindelse med utviklingen av Mack Øst. Nå vil kommuneadministrasjonen utrede et alternativ uten bebyggelse på Sørsjeteen. Illustrasjon: Concrete Architectural Associates 

Eksklusiv

Tirsdag skal det nye Kommune- og byutviklingsutvalget ta stilling til administrasjonens forslag om at et utbyggingsalternativ uten hotell på Sørsjeteen skal utredes i tillegg til tre omforente alternativer.