Her er den enstemmige uttalelsen

Økonomirapport 2–2019 viser at Tromsø kommune fortsatt bruker mer penger på drift enn de har til rådighet og at de største overskridelsene skjer innenfor helse og omsorg.
Eksklusiv

Forbedringsprogrammet som startet opp høsten 2015, skulle være kommunens viktigste satsingsområde for å oppfylle kravene om kostnadsreduksjon og økonomisk bærekraft for å kunne sette kommunen i stand til nye satsinger og forbedringer.