Kommune- og byutviklingsutvalget

Vil utrede alternativ uten hotell på Sørsjeteen

Eiendomsspar sier at konserthuset som er planlagt på Mack Øst kan ryke dersom de ikke får bygge hotell på Sørsjeteen. Politikerne føler seg imidlertid ikke truet.

FOR HØYT: Formannskapet sier nei til å bygge hotell i 18 etasjer på Sørsjeteen. Nå må arkitektene tegne det A-formede hotellet på nytt. Illustrasjon: Concrete Architectural Associates  Foto: Skogstad Aamo Alv

Eksklusiv

Tirsdag fikk det nye Kommune- og byutviklingsutvalget en sak på bordet hvor de skulle ta stilling til om det skal konsekvensutredes et fjerde alternativ til planprogrammet for nytt Tromsø Museum, Mack Øst, Sørsjeteen med mer.