Fagutvalget støtter bygging av ny idrettshall på Storelva

Politikerne i kultur-, idretts- og friluftsutvalget går inn for å øke den økonomiske ramma for ny idrettshall på Storelva.

BLIR TROLIG BYGGET: Den planlagte idrettshallen på Storelva har kommet seg rundt en av bøygene - nemlig fagkomitéen i kommunen som støttet byggeplanene til tross for en 40-prosentig sprekk i de økonomiske kalkylene. Ill: Tind arkitekter 

Eksklusiv

Det ble besluttet i dagens møte i KIF-utvalget.