Nyvalgte styrer og fusjoner i tromsøselskap

Eksklusiv

• NIKLAS WRIGHT (bildet) er nyvalgt i VVS Team Tromsø AS på Ringveien. Nestleder er Gunnar Kvamme med Markus Nilsen som medlem.