Hotell «frifunnet» i skjenkesak

Sommarøy Arctic Hotel slipper de seks prikkene de ble truet med etter besøk av skjenkekontrollør.
Eksklusiv

Ved Hotellbaren på Sommarøy ble det avdekket flere brudd på alkoholforskriftene da det ble gjennomført en skjenkekontroll 7. september.