Har flere interesserte kjøpere etter Ingebrigtsen-konkursen

Bostyrer Roar Bårdlund og panthaver Sparebank1 Nord-Norge (SNN) er nå i en prosess om salg av virksomheten eller varelager og driftsløsøre etter konkursen i Ingebrigtsen Kjøtt AS.

KONKURS: Det ble nylig kjent at Ingebrigtsen Kjøtt AS slås konkurs.  Foto: Lars Åke Andersen

Eksklusiv

Banken er panthaver i selskapet, og vil derfor ha mye å si for hva som skal skje videre i bobehandling. Nå jobber bostyrer Roar Bårdlund med salg.