Tromsø har mindre inntektsulikhet enn andre norske byer

Sammenlignet med andre land er det liten forskjell mellom rik og fattig i Norge, men mellom kommunene finnes det betydelige forskjeller. I Tromsø er det imidlertid relativt lite som skiller rik og fattig.

FÅ MED LAV INNTEKT: Ifølge Jon Epland i SSB er det kun 8,8 prosent som er under lavinntektsgrensen i Tromsø sammenlignet med 11,2 prosent på landsbasis.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Ifølge Statistisk Sentralbyrå viser de seneste målingene fra 2017 at Gini-koeffisienten for landet som helhet er på 0,252. Gini-koeffisient er et mål på hvordan all samlet inntekt er fordelt innad i en befolkning. En koeffisient på 0 betyr at alle har nøyaktig like mye i inntekt, mens en koeffisient på 1 betyr at én person har all inntekten.