Vil bruke 300.000 kroner på å bli en «syngende kommune»

I forrige kommunestyremøte vedtok politikerne å søke om å delta i et treårig prosjekt kalt «Syngende kommune». Ordfører Gunnar Wilhelmsen tror det vil skape musikkglede for barn og eldre.

SANG TIL FOLKET: Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) mener sangprosjektet har en relativt lav kostnad, men vil gi stor gevinst. Foto: Martin Lægland 

Eksklusiv

Politikerne vil søke «Krafttak for sang» om å bli en syngende kommune i et treårig prosjekt 2020-2022. Det skal omdisponeres 100.000 kroner årlig fra tilskudd til nærmiljøtiltak hvis Tromsø kommune blir valgt ut.