Søker om tre nye år med belønningsmidler til kollektivsatsing

En byvekstavtale med staten er utsatt på ubestemt tid og i mellomtiden overfører staten 65 millioner i året til byområdet. Innen årets slutt skal det søkes om belønningsavtale for 2020–2023.

NÅDDE IKKE MÅLENE: Tromsø nådde ikke målsettingen om 20 prosent flere kollektivreiser i 2018 og dermed holdt staten tilbake halvparten av de 65 millionene som skulle utbetales. Bilde av passasjerer som venter på bussen er tatt tidligere denne uka. Foto: Kine Hanssen 

Eksklusiv

Tenk Tromsø er et byutviklingsprosjekt hvor Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og Statens vegvesen samarbeider om å få på plass tiltak som gjør at folk velger å reise til fots, med sykkel eller buss.