Tre nye straffesaker fra Nord-Troms tingrett knyttes til Nav-skandalen

Én av de tre mennene som også har blitt feilaktig dømt hadde en sykdom som gjorde at han hadde behov for opphold i varmere strøk.

KALLER DET SYSTEMSVIKT: Førstestatsadvokat Lars Fause kaller Nav-skandalen en systemsvikt, og sier at de nå har en forpliktelse overfor dem som er feilaktig dømt til å rette opp. FOTO: RONALD JOHANSEN/ITROMSØ 

Sitter du på tips om denne saken? Kontakt oss på messenger, tips@itromso.no eller ring 77 64 06 00!

Eksklusiv

Da Nav-skandalen sprakk mandag i forrige uke, opplyste Riksadvokaten at det var funnet minst 48 saker hvor folk er uskyldig dømt. I Nord-Troms tingrett ble det funnet tre straffesaker, der tre kvinner hadde blitt feilaktig dømt for bedrageri av Nav.