Skal renovere det eldste bygget på UiT – kan koste rundt en kvart milliard

Bygningen fra 1974 skal få en betydelig oppgradering.

OPPGRADERES: Naturfagbygget, også kjent som Gjennomgangsbygget, skal gjennom betydelig renovering.   Foto: UiT/Bygg og Eiendom

Eksklusiv

Naturfagbygget, også kjent som Gjennomgangsbygget, fikk i mai tildelt 30 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet. Pengene skulle gi bedret areal samt redusere klimagassutslippene fra bygget.