Avdelingsleder: – Politikerne kan ikke kreve lukkede anlegg

Politikerne kan ikke vedta hvilken teknologi som skal brukes på oppdrettsanlegg i kommunen.

KAN NEKTE: Lokalpolitikere har ikke anledning til å kreve lukkede anlegg fra eksisterende oppdrettslokaliteter, men de kan la være å gjøre nye lokaliteter tilgjengelige. Foto: Marius Fiskum/Sjømatrådet 

Eksklusiv

Ifølge Gunnar Davidsson, avdelingsleder i Næringsetaten i Troms fylkeskommune, har ikke kommuner anledning til å bestemme hvilken teknologi som skal brukes av oppdrettsnæringen.