Ap splittet i kommunestyret:

Flertall for krav om lukkede oppdrettsanlegg

Fem av Arbeiderpartiets ni representanter i kommunestyret mener partiet bør kreve at nye oppdrettsanlegg er lukket, lusefrie og at de ikke forurenser nærområdene.

FLERTALL: Et flertall av Aps representanter mener det bør stilles krav om at anlegg som dette lukkes i fremtiden. 

Eksklusiv

iTromsø har bedt hver enkelt Ap-representant i kommunestyret om å si hvor de står i oppdrettssaken. Gjennomgangen viser at flertallet er skeptisk til å tillate flere oppdrettsanlegg i Tromsø uten at det skjer i såkalte lukkede anlegg som er rømningssikre, lusefrie og som ikke slipper avfallet ut i nærområdet.