Rapport avdekker at kommunen ikke følger reglene når de gjør offentlige anskaffelser – kommunedirektøren lover bedring

Revisjonsrapport konkluderer med at Tromsø kommune i liten grad har overholdt regelverket for offentlige anskaffelser og heller ikke evaluerer egne kjøp av konsulenttjenester.

KUNNSKAPSMANGEL: Utvalgsleder Hans Petter Kvaal (H) mener rapporten avdekker at de kommunalt ansatte som har gjort innkjøpene ikke har forstått regelverket.  Foto: Frank Lande

Eksklusiv

Onsdag fikk Kontrollutvalget en rapport på bordet fra KomRev Nord om hvordan Tromsø kommune gjennomfører offentlige anskaffelser. Bakgrunnen for bestillingen var at kontrollutvalget ble kjent med saker hvor kontrakter ble gitt til tidligere ansatte som startet konsulentvirksomhet, og hvor det var uklart om anbudsreglene var fulgt.