Bybildet:

75 år siden «Tirpitz» ble bombet: Snartenkt motstandsmann på Nansens plass

Byen husker fremdeles Karl Halvdan Rasmussen for hans heltemodige offer i 1944, men vi bør også huske mennene han bidro til å redde.

GJENNOMSØKT AV GESTAPO: Fridtjof Nansens plass 11 (bak trærne) ble i september 1943 gjennomsøkt av Gestapo som mistenkte at det befant seg en ulovlig radiosender i huset. Det gjorde det, men tyskerne fant den ikke. Nabohuset, nr. 13, brant ned i 1937. Nr. 11 som innen den tid også besto av nr. 9, brant ned i 1978. I dag står Nord-Troms tingrett på tomta til nr. 9 og 11, mens nr. 13 har blitt til en parkeringsplass. Bildet gjengis med tillatelse fra Perspektivet Museum.  Foto: Osvald Jacobsen (1887-1953)/ PEM-OJA-00017

Eksklusiv

Etterretningsarbeidet i forkant av bombinga av «Tirpitz» var formidabelt og naturlig nok var det motstandsmennene i Alta og Tromsø som bar den tyngste børa den siste tiden. Krigshistoriker Gunnar Pedersen trekker særlig fram etterretningsagenter som Einar Johansen, Egil Lindberg, Hugo Munthe Kaas, Bjørn Marienborg, Hans Magnus Hansen og Torstein Raaby.