Bråthen vil ikke si hvordan Sp stiller seg til lukkede anlegg

Mens MDG, SV og flertallet i Ap vil kreve lukkede oppdrettsanlegg i Tromsø, nekter Sp å avklare hvordan de stiller seg til saken.

VENT OG SE: Hva mener Tromsø Sp om lukkede oppdrettsanlegg? Varaordfører Marlene Bråthen (Sp) ber nysgjerrige vente til ny kystsoneplan vedtas til neste år for å finne det ut. Foto: 

Eksklusiv

Som avdekket i tidligere avisartikler har både MDG og SV meldt klart ifra hvor de står i spørsmålet om å kreve lukkede oppdrettsanlegg. En utspørring av Aps representanter i kommunestyret viser at 5 av 9 per i dag er for å kreve lukkede anlegg.