Vil lære av feilene som er gjort i arbeidet med Storelva-hallen

Tirsdag sendte politikerne i formannskapet klarsignalet for bygging av Storelva-hallen videre til kommunestyret med en kostnadsramme på 145 millioner kroner.

BESTILTE EVALUERING: Tone Marie Myklevoll (Ap) er glad for at det nå omsider blir hall, men mener prosessen har tatt for lang tid og prosjektet er blitt for dyrt. Nå har hun bestilt en evaluering til kommunestyret om hva som kunne ha blitt gjort annerledes.  Foto: Frank Lande

Eksklusiv

Storelva skole på Kvaløya åpnet uten gymsal i 1998 og fortsatt er ikke spaden satt i jorda for en idrettshall. Det har vært en lang prosess med ulike konsept og nå er prosjektet redusert til en såkalt normalhall som skolen kan bruke til kroppsøving.