Fylkeslegen retter krass kritikk mot behandlingen narkoadvokat fikk i fengselet etter hjerteinfarktet

Nordlys melder at fylkeslegen har konkludert med at det er brudd på kravet til forsvarligheten da den tidligere Tromsø-advokaten fikk hjerteinfarkt i fengselet, men ikke fikk hjelp før etter 18 dager.

SATTHER: Den tidligere Tromsø-advokaten (47) satt varetektsfengslet i Bodø fengsel da han fikk hjerteinfarkt.   Foto: MARKUS JENSEN/BODØ NU

Eksklusiv

21. juni 2018 ble de 47 år gamle Tromsø-advokaten pågrepet og siktet i tilknytning den såkalte rekordbeslagsaken.