UiT-forskning: Store forskjeller innad i barnevernet

Over tusen bekymringsmeldinger og undersøkelsessaker fra 16 barnevernstjenester er undersøkt.

  Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Eksklusiv

Det er UiT og førsteamanuensis Svein Arild Vis ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i Nord som har ledet prosjektet, som er et samarbeid med Universitetet i Bergen, NTNU og NORCE. Prosjektet ble startet i 2015 av Bufdir. Undersøkelsene har resultert i to nye forskningsrapporter.