Nei til bompenger sier ja til dobling av drivstoffavgift

Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) mener det er helt uaktuelt å kreve mer penger fra bilistene. Tor Egil Sandnes (Nei til bompenger) er imidlertid positiv og håper det kan føre til at man dropper bompenger.

NY VEI: Stakkevollvegen skal pusses opp og kommunen ønsker å betale for arbeidet blant annet gjennom å doble drivstoffavgiften.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Tromsø kommune vil søke Samferdselsdepartementet om å doble den lokale drivstoffavgiften til 212 øre per liter fram til 31. juli 2022. Inntektene foreslås øremerket til finansiering av arbeidet med å oppgradere Stakkevollvegen, et prosjekt som ved siste kostnadsberegning har fått en prislapp på 500 millioner kroner.