SV-Gunhild om kapasitetsproblemene til kommunen : – Det er en systemsvikt

SVs Gunhild Johansen hadde håpet Helsehuset og Otium skulle løse kapasitetsproblemene.

UTVALGSLEDER: Gunhild Johansen, SV, leder kommunens helse- og velferdsutvalg. Hun sier at kommunen nok må se på innsparingene som er gjort i hennes sektor på nytt. – Jeg tror ikke at vi sparer penger på den måten som er vedtatt, snarere er det omvendt, sier hun. Foto: Håkon Steinmo 

Eksklusiv

– Vi har en systemsvikt hos oss. Vi har ikke kapasitet eller økonomi til å løse problemene på kort sikt, sier leder i kommunens helse- og velferdsutvalg, Gunhild Johansen.