Disse ni grepene skal sørge for renere luft i Tromsø

Kommunen har laget en tiltaksplan for å redusere svevestøvet i Tromsø. Alle inntektene fra piggdekkgebyret skal øremerkes tiltak som gir bedre luftkvalitet.

PISK OG GULROT: To av tiltakene for å få ned svevestøvet fra trafikken i Tromsø er å innføre piggdekkgebyr og videreføre ordningen med piggdekkpant. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

I Tromsø er det tidvis utfordringer med høye målinger av svevestøv i luften. I 2016 brøt Tromsø grenseverdiene i forurensingsforskriften med høy andel svevestøv i mer enn 30 døgn i løpet av et år. Samme år brøt kommunen også EUs direktiv om luftkvalitet, samt den årlige gjennomsnittlige terskelen for svevestøv i lufta.