Fjerner parkeringen for å trygge skoleveien – nå fortviler ansatte

De siste tre årene har kommunen stengt parkeringen ved Selnes skole på vinterstid. Nå har flere av de ansatte fått nok.

FRUSTRERT: Erik Gustaf Lindstrøm er kokk ved Selnes skole. Han er helt avhengig av bil for å kunne rykke ut på kort varsel for å hente matvarer som ellers ville blitt kastet fra butikker og varelager rundt om i Tromsø. Nå er han lei av å vente på en bedre parkeringsløsning, mens kommunen på vinterstid stenger skoleparkeringen. 

Eksklusiv

Etter at Nisevegen, like ovenfor Selnes skole, ble busstrasé, har foreldre og ansatte ved skolen kjempet for en tryggere skolevei for elevene. Etter at en elev i desember 2017 ble påkjørt rett utenfor skolen, iverksatte kommunen tiltak for å avbøte situasjonen.