Ny kommunelov gir ordførere utvidet myndighet – men det får ikke Wilhelmsen

Tromsø kommune gjør endringer i sine politiske regelverk og flytter makt fra formannskapet til hovedutvalgene.

NYE REGLER: Ordfører Gunnar Wilhelmsen får noe utvidede fullmakter, men får ikke delegert myndighet til å fatte hastebeslutninger, sjøl om loven nå åpner for det. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

Administrasjonen har lagt fram forslag til nytt regelverk til styringsform. Det kommer som følge av at kommunen skal gå fra dagens versjon av formannskapsmodell, til en såkalt hovedutvalgsmodell.