Bybildet:

«Kystens navle»

Bunkerdepotet og kullkranen var en slags kystens navle den gang fremdriften ble besørget av kull og damp. Der anløp så vel kystdampere som utenrikstravere for å fylle kullbaksen før Arkhangelsk eller andre oversjøiske havner.
Eksklusiv

Dagens bilde er tatt en gang under krigen, med Bergenskes «Jupiter» på sørsiden. Hun gikk ganske sikkert i troppetransport for tyskerne, siden erstatningsfartøyer frekventerte hurtigruten.