Barbara Vögele (MDG) vil høre fra skoleelever hva de er villige til å ofre for å redde klimaet

Skoleelever har streika for klimaet: Nå vil Barbara Vögele (MDG) utnytte unges miljøengasjement i arbeidet med kommunens klimaplan. – De har vist et engasjement som vi ikke kan la være å benytte oss av, sier hun.

VIL HØRE FRA BARNA: Leder i Miljø-, klima- og samferdselsutvalget, Barbara Vögele (MDG), sier at når kommunale planer skal sendes på høring til skoleelever så må språket gjøres mer lettfattelig. Det kan komme alle lesere til gode, mener hun. Foto: Frank Lande 

Jeg vil vite hva som er et offer for dem å slutte med og hva de er villige til å droppe.

Barbara Vögele (MDG)
Eksklusiv

– Skoleelever har engasjert seg mye i klimasaken det siste året og det kan være frustrerende og demotiverende å protestere uten at det nødvendigvis gir resultater. Jeg mener at de har vist et engasjement som vi ikke kan la være å benytte oss av, sier miljøutvalgsleder Barbara Vögele (MDG).


Vil gi politisk kanal til barn og unges miljøengasjement

Barn og unge over hele verden streiker for et bedre miljø. Samtidig mangler de politisk innflytelse.


Vil høre direkte fra barna

I løpet av høsten 2019 vil Tromsø kommunes Klima-, miljø- og energiplan bli sendt til alle skoleledere i kommunen. Når planen skal rulleres vil skolene være høringspart.

– Lærerne har en læreplan å forholde seg til og vi kan ikke instruere dem i hva de skal undervise. Vi kan likevel informere elevrådene og så kan de på egen hånd ta initiativ til å løfte dette arbeidet inn i skolen, sier Vögele.


Har målsetning om nullvekst i utslipp og biltrafikk:

Disse tøffe klimatiltakene vurderes av de rødgrønne

Det nye rødgrønne flertallet i kommunen varsler tøffe miljøtiltak for å nå kommunens og Norges klimamål.


Utvalgslederen mener det er viktig å få de unge på banen da det er deres fremtid som står på spill.

– Det argumenteres gjerne med at barn og unge vil bli kjørt til trening og at de vil reise til Syden, men det stemmer ikke, sier Vögele.

Hun har et inntrykk av at dagens unge ikke har de samme behovene for forbruk og velstand som dagens voksne generasjon. Derfor vil hun høre direkte fra barna hva som er viktigst for dem.

Vil ha et mer lettfattelig språk

– Jeg vil vite hva som er et offer for dem å slutte med og hva de er villige til å droppe.


Samarbeidsavtalen: Varsler rødgrønn dreining av Tromsøpolitikken

Miljø- og klimaaspektet vil ligge til grunn for all politikk som skal gjennomføres i Tromsø de neste fire årene.


I tillegg til at politikerne ønsker å høre barn og unges tanker om kommunens planarbeid, vil de også at planene skal skrives i et mer lettfattelig språk.

– Hvis vi skriver planene våre slik at elever skal kunne lese og forstå dem, så vil de også være mer forståelige for alle andre.