Piggdekkgebyret fikk ikke flertall i formannskapet – saken avgjøres neste uke

Tiltaksplanen for å bedre luftkvaliteten i Tromsø kom seg gjennom miljøutvalget, men i formannskapet satte politikerne ned foten. Høyre mener folk betaler nok skatt og at renhold av veier bør kunne finansieres uten særegent gebyr. Nå skal partiet lete etter midler i driftsbudsjettet.

UENIGE OM PIGGDEKKGEBYR: Pål Julius Skogholt (SV) mener gebyret er uunngåelig for å bedre kvaliteten på lufta i Tromsø, men Erlend Svardal Bøe (H) har fortsatt troen på at det kan finansieres i driftsbudsjettet.  Foto: Frank Lande

Eksklusiv

I 2016 brøt Tromsø grenseverdiene i forurensingsforskriften med høy andel svevestøv i mer enn 30 døgn i løpet av et år. Derfor fikk kommunen i 2018 et pålegg fra Miljødirektoratet om å gjøre noe med luftkvaliteten.