Nyvalgte styrer i lokale selskap

Nye styrer, fratrådte medlemmer og andre endringer i lokale selskap.

STYRELEDER: Bernt Hansen leder et lokalt utbyggingsselskap. 

Eksklusiv

• BERNT HANSEN (bildet) leder Yttersia Utbygging AS i Sjøgata. Bjørn Martinsen, Per Aronsen og Vegard Monsen er medlemmer.