Har fått 200.000 kroner til samisk avdeling i Sjømannsbyen barnehage

De samiske barnehageplassene har økt fra fire til 24 plasser på tre år.

NY SAMISK AVDELING: Sametingsrådet har gitt tilskudd til ny, samisk avdeling ved Sjømannsbyen barnehage.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Sametinget skriver i en pressemelding at Sametingsrådet har bevilget 200.000 kroner til Sjømannsbyen barnehage i Tromsø til oppstart av ny samisk avdeling.