Tromsø kaffebrenneri har endret navn og fått nytt styre

Få siste nytt fra byens næringsliv.

I VEITASENTERET: TROMSØ KAFFEBRENNERI AS har endret navn til Frø by TNT AS  Foto: Jenny Ovlien Frisholm

Eksklusiv

• SENTRUMSEIENDOMMENE ANS Loegården i Storgata og Grønneg 32/34/36 ANS har fått nye deltakere gjennom Aktieselskapet M.W. Holmboe og Storgata 33 AS og aktieselskapet og Grønnegata 32 AS.