Nav-skandalen:

Har sendt over seks straffesaker fra Troms med begjæring om gjenåpning

Sakene fra Nord-Troms tingrett som er rammet av Nav-skandalen er oversendt til Riksadvokaten. De foreslår videre oversendelse til Kommisjonen for gjenåpning av straffesaker.

Førstestatsadvokat Lars Fause.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Nav-skandalen har medført at seks personer har blitt feilaktig dømt for bedrageri av Nav i Nord-Troms tingrett.