Troms og Finnmark på landstoppen innen tvangsbruk i psykisk helsevern

Troms og Finnmark er på tvangstoppen i Norge. Et nytt lovforslag vil nå stramme opp regelverket rundt bruken innen psykisk helsevern, men Åsgård-overlege Erlend Bugge mener det må mer til.

OVERLEGE: Erlend Bugge er overlege ved psykiatrisk avdeling på UNN, leder av forskningsnettverket Tvangsforsk. Han mener det nye lovforslaget er et kjærkomment bidrag til debatten om bruk av tvang innen psykisk helsevern. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

Erlend Bugge, overlege ved psykiatrisk avdeling på UNN, mener at bruken av tvang i Norge er høy i forhold til mange andre land, og at det ha blitt en del av behandlingskulturen.