Bybildet:

Fraflyttet for 60 år siden

I går var det 60 år siden de tre siste familiene flyttet fra bygda Bjørnsletta i ytre Kaldfjord.
Eksklusiv

Den 16. desember 1959 ble med andre ord nakkeskuddet på ei bygd som der er opptegnelser om fra 1670. Da het oppsitteren Peder Jonßenn. Vel 30 år senere, i manntallet fra 1702, var det to oppsittere på gården «Bjørnslet», Anders (44) og Ole (40) Jonsen.