Bybildet:

Nordlysforskninga startet med tre små tall

Marssolas skarpe skinn hadde han lukket ute. Med nøyaktige fingre stilte han det trebeinte instrumentet i vater. I en tynn, nesten usynlig tråd hengte han den lille, kostbare magneten, og med tilfredshet kunne han se at den fant retninga.

GRUNNLAGET: Geofysisk institutt, eller «Geofysen» på folkemunne, la grunnlaget for dagens nordlysforskning ved, blant annet, Universitetet i Tromsø. Her arbeidet de som Per Helge Nylund kaller byens første «romfysikere». Bildet gjengis med tillatelse fra Perspektivet Museum. Foto: Thekla Høegh (1882–1957)/ PEM-THO-00216 

Eksklusiv

Fra den messingblanke gradskiva noterte han med umagnetisk blyant tallene i notisboka. Tre små tall – som var starten på hundre år med nordlysforskning i Tromsø.