Her vil de bygge nytt boligfelt på Sommarøy: – Ikke aktuelt å selge til folk som ikke skal bygge og bo her

Det er ikke pengene som er viktigst for Sommarøy Invest AS når de nå søker å etablere et nytt boligfelt på øya.

SOMMARØY: Her, like sør for de siste husene i Prestvikvegen på Sommarøy, ønsker Bernt Hansen, gjennom Sommarøy Invest AS, å etablere seks nye boligtomter. Foto: WSP Norge AS 

Eksklusiv

Selskapet, som eies og drives av Bernt Hansen, sendte i høst et detaljreguleringsforslag for et nytt boligfelt på sørvestsiden av Sommarøy til kommunen for behandling.