Varsler skjerpet kontroll av Airbnb-utleiere fra nyttår

Tromsø Brann og Redning skal registrere store aktører på privatutleiemarkedet. Brudd på regelverket kan ende med bøter eller bruksforbud.

NY ORDNING FOR STORE «AIRBNB»-UTLEIERE: Fra 2020 vil Tromsø Brann og Redning registrere større Airbnb-utleiere og skjerpe tilsynet på brannsikkerheten. Ordningen gjelder for dem som leier ut ti eller flere sengeplasser. Foto: Tor Farstad 

Eksklusiv

Fra januar 2020 vil Tromsø Brann og Redning trappe opp kontrollen av boliger som driver med «Airbnb»-utleie til ti eller flere personer.