Tromsø Havn vil ha el-ferge mellom sentrum og fastlandet

Havnesjefen har store ideer for sentrum, men er avhengig av et titalls millioner kroner for å gjennomføre planene.

VIL HA MER KAIPLASS I SENTRUM: Havnesjef Jørn-Even Hanssen ønsker å utvikle og utvide betydelige deler av havnestrukturen i Tromsø sentrum. Planene som kan legge til rette for økt turistaktivitet, flere hurtigbåtanløp og elferge krever betydelige økonomiske investeringer. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

Kaiområdet ved Sørsjeteen er blant stedene Tromsø Havn vurderer å utvikle. Hovedgrunnen er vekst i turistnæringen, ifølge havnesjef Jørn-Even Hanssen.