UiT får 184 millioner til forskningsprosjekter

19 prosjekter får til sammen 184 millioner kroner fra Forskningsrådet.

PROREKTOR VED UIT: Kenneth Ruud mener det er mye å glede seg over for UiTs del når Forskningsrådet tildeler midler.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Forskningsrådet behandlet i alt 2884 søknader om til sammen 28,4 milliarder kroner. I alt mottar 350 forskningsprosjekter fra hele landet totalt 3,3 milliarder kroner i støtte, skriver UiT på sine nettsider.