Har hengt opp tusenvis av stjerner på norske sykehus

Over 13.000 personer har bidratt til Kreftforeningens julestjerneaksjon.

JULESTJERNER: Brage Larsen Sollund, distriktssjef i Kreftforeningen og Hermod Einar Hansen, frivillig på Vardesenteret, henger opp julestjerner på Vardesenteret og på kreftavdelingen på UNN.  Foto: Kreftforeningen

Eksklusiv

Årlig rammes om lag 34.000 personer av kreft i Norge. En kreftdiagnose betyr ofte at livet blir snudd på hodet, og mange av dem som er rammet må tilbringe julen på sykehus.