Tromsø-forskere jobber intenst med å løse alzheimer-gåten

Syv forskere ved UiT er med i forskningsgruppen «Dementia Disease Initiation», som jobber med å knekke gåten på Alzheimers sykdom.

KLUMPER I HJERNEN: De brune klumpene på bildet viser samlingen av amyloid beta-proteinet rundt nervecellene. I forskningen på Alzheimers sykdom er hovedhypotesen at hjernen ikke klarer å vaske vekk, eller fjerne dette proteinet.Foto: National Institute on Aging 

Eksklusiv

Tromsøforsker og psykolog Bjørn-Eivind Kirsebom er ett av syv UiT-medlemmer i forskningsgruppa «Dementia Disease Initiation». Formålet med forskningen er å løse utfordringene med Alzheimers sykdom.