Anbefaler ikke brakkerigg på Kvaløyvegen

Ønsker å oppføre midlertidig boligrigg i to år.

VANGBERG. Her skal det bygges nye boliger som skal få gateadresse Vangberg. 

Eksklusiv

– Søknad om dispensasjon for plassering av midlertidig brakkerigg anbefales ikke fremmet slik den foreligger nå, skriver byggesak i et brev til Consept Eiendom.

Bakgrunnen er søknad om oppføring av midlertidig boligrigg på Kvaløyvegen 118 i to år.


Vil etablere brakkerigg på Kvaløyvegen

Ansvarlig søker Vestlandshus Tromsø AS og tiltakshaver Consept Eiendom AS ønsker å sette opp en midlertidig brakkerigg i to etasjer på Kvaløyvegen 166 (ved tidligere Aakre).


Brakkeriggen skal inneholde 12 sengeplasser med tilhørende kjøkken og brukes til Consept Eiendoms virksomhet. Tomta er avsatt til industri, og i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig boligbebyggelse. I kommunens svar gjøres det klart at det ønskes en stram dispensasjonspraksis.

– Tromsø kommune er i utgangspunktet restriktiv til nyetablering av midlertidige brakkebygg, De siste årene har byggesak gjort innskrenkninger når det gis tillatelse for oppføring av brakkerigger som ikke er i direkte tilknytning til et konkret byggetiltak, skriver kommunen i avslaget.