«Lovløse» Vannøya

– Vannøya er vært verste kontrollområde. Dårlig kapasitet ved lensmannskontoret tilsier få kontroller i helgene. Slike kontroller nytter likevel bare så lite.

TORSVÅG: Idylliske Torsvåg fotografert i 1963. Ifølge et sagn kommer navnet fra en av Tore Hunds (990-cirka 1030) fire brødre som bosatte seg i dette området. De andre brødene – Grim, Bur og Getmund – har gitt navn til Grimsholmen, Burøysund og Jetnes. Da bildet ble overlevert Karlsøy kommune fulgte denne forklarende teksten med: «Gårder fra venstre:? Eier: Solberg, 9 Berg, Eier: Kr. Fr. Figenschau,? Eier: Signe Olsen, Bergstad, Eier: Torsvåg fryseri. Foto: Widerøe Flyfoto AS. Kilde: Nasjonalbiblioteket 

Eksklusiv

Lensmannsbetjent Stangeland på Karlsøy, med ansvar for Vannøya, var tydelig frustrert idet han uttalte seg til «Tromsø» den 27. august 1980: