UiT-forsker avdekket at Skandinavias eldste plankebygde båt er fra Senja – danker dansk myrkano av tronen

Oppsiktsvekkende funn gjort av UiT viser at nordlendinger rodde i plankebygde båter 500 år før Kristus.

FUNN: Dette spantet ble funnet på Grunnfarnes på Senja i 1974. Ny testing viser at det er 2.500 år gammelt. Alle foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum (Kart: Kartverket) 

Eksklusiv

I sitt forskningsprosjekt på nordnorsk båtteknologi har seniorforsker Stephen Wickler ved universitetsmuseet datert en rekke eldre funn av båtdeler gjort i Nord-Norge. Ny datering av et båtspant funnet på Grunnfarnes på Senja dokumenterer at nordlendinger brukte plankebygde robåter for 2.500 år siden, nærmere bestemt et sted mellom år 598–402 f.Kr.