Byggefirma slått konkurs

Da kemneren ikke fikk pengene sine, slo han byggefirmaet konkurs.

bobestyrer: Advokat Roar Bårdlund er oppnevnt som bobestyrer. 

Eksklusiv

Totalt skyldte Lux-Bygg AS godt over millionen til ulike kreditorer. Det største kravet hadde kemneren på 745.000 kroner – et beløp som utgjorde manglende innbetalinger av blant annet forskuddstrekk, restskatt og tvangsmulkt.