Oppdrettsnæringen vil betale leie for sjøarealet som brukes

Oppdrettsnæringen vil heller betale leie for sjøarealet man bruker enn skatt på det man produserer.

STORE VERDIER: Oppdrettsnæringen går svært godt, og nå vil kommunene som huser oppdrettsanleggene ha betalt. Foto: Vidar Bjørkli 

Eksklusiv

I fjor høst la et regjeringsoppnevnt utvalg fram et forslag om å innføre en såkalt grunnrentebeskatning av oppdrettsnæringen. Per i dag betaler olje- og gassnæringen, samt vannkraftprodusenter en slik skatt for å bruke fellesskapets verdier.