Økning i antall ruskjørere og førerkortbeslag: – Målet er å bidra til færre ulykker med hardt skadde og drepte

Årsrapporten til UP i Nord-Norge viser at færre har blitt tatt for råkjøring i fjor, men det er økning i antall bilister som kjører mens de er påvirket av rusmidler.

UP-sjef Geir Marthinsen.   Foto: Kent-Einar Myreng

Eksklusiv

Kontrollaktiviteten til Utrykningspolitiet i Nordland, Troms og Finnmark viser at det i 2019 har vært nedgang i antall fart- og adferdssyndere fra fjoråret, men en økning av antall ruskjørere fra 467 i 2018 til 555 i 2019.