Antallet ungdomsforbrytere som havner hos Konfliktrådet øker: – Noe skjer i ungdomsmiljøet i Tromsø

I 2018 behandlet Konfliktrådet i Troms 14 saker knyttet til ungdomskriminalitet. I fjor var tallet 21.

FÆRRE SAKER: Konfliktrådet i Troms, med hovedbase på politihuset i Tromsø, mottok i fjor færre saker enn året før.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Konfliktrådet i Troms får hvert år inn flere hundre saker til megling. Dette er både straffesaker og sivile tvister og konflikter. I tillegg har de ansvaret for gjennomføring av ungdomsstraff ved alvorlige lovbrudd samt oppfølging av ungdomskriminelle.