Søker staten om 91 millioner til Tromsøbadet og andre idrettsanlegg

I 2019 delte staten ut nesten 1,6 milliarder kroner til idrettsanlegg over hele landet gjennom spillemiddelordningen. Tromsø mottok drøyt 26 millioner og søker i år om nye 91 millioner.

SØKER DEKNING: Tromsøbadet viste seg å være et populært tilbud i 2019, og hadde godt over 100.000 besøkende på bare fire måneder. Nå søker kommunen om spillemidler til å dekke deler av byggekostnadene.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Spillemiddelordningen er en nasjonal tilskuddsordning basert på overskuddet fra Norsk Tipping hvor Kulturdepartementet tildeler tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen er den nest største bidragsyteren til bygging av idrettsanlegg i hele Norge etter lag og foreningers egen innsats.